"Šťastím dieťaťa je byť milované"

Kontakt

Centrum pre deti a rodiny Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 149,
033 31, Liptovský Hrádok
IČO: 00634786
DIČ: 202 0991 951


Výdavkový účet:
SK1881800000007000420111

Depozitný účet:
SK6581800000007000420138

Darovací účet:
SK2181800000007000420154


Riaditeľ:
Mgr. Zdenko Michalides
Telefón:
+421 907 825 397
E-mail:
zdenko.michalides@cdrhradok.sk
riaditel.LiptovskyHradok@ded.gov.sk

Ekonomický úsek:
Telefón:
+421 918 184 346
E-mail:
ekonomika@cdrhradok.sk,
martin.ulicny@cdrhradok.sk

Úseky starostlivosti:
Telefón:
+421 907 520 288
+421 918 184 345
E-mail:
podatelna@cdrhradok.sk, adriana.petruskova@cdrhradok.sk, vladimir.scamba@cdrhradok.sk
Zamestnanec SRK:
Telefón:
+421 918 184 309
E-mail:
adriana.lukacova@cdrhradok.sk