"Šťastím dieťaťa je byť milované"

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

[pridané: 07.12.2016]

Detský domov Liptovský Hrádok ako verejný obstarávateľ realizoval prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému verejné obstarávanie 7-miestneho osobného motorového vozidla. Víťaznou ponukou podľa výsledkov zverejnených na EKS-elektronickom trhovisku sa stala ponuka spoločnosti LIMA car, s.r.o., Podháj 41, 97405 Banská Bystrica so zmluvnou cenou 15 000.- Eur s DPH.